Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Druki do pobrania » Ochrona Środowiska » Zgłoszenie wycinki / Wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzew.

Zgłoszenie wycinki / Wniosek o wyrażenie zgody na wycinkę drzew.


Od 17 czerwca 2017r właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia organowi zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

-   80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

-   65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

-   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin. Następnie w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów nadal dotyczy osób prawnych oraz osób fizycznych, które usuwają drzewa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym przypadku, uzyskanie zezwolenia wymagane jest, gdy powierzchnia usuwanego krzewu albo krzewów rosnących w skupisku przekracza 25 m2, a obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 -   80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

 -   65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

 -   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

O uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub  na nieruchomości, na której znajduje się wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny, ruralistyczny lub zespół budowlany w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b w zw. z art. 3 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  jest wojewódzki konserwator zabytków.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ochrona Środowiska
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Kornel Klefas
Informację wprowadził: Kornel Klefas
Opublikowany dnia: 2008-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-27
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl