Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna

Numer dokumentu: ---
Rok: 2009

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rydzyny uchwały
Nr XXXIV/242/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Rydzyna. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu się do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski dotyczące zmiany studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, w terminie do dnia 17 lipca
2009 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna w pokoju 18 oraz złożyć wnioski.
Wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, w pokoju nr 18 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres budownictwo@rydzyna.pl. w terminie do dnia 17 lipca 2009 r.

Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Turlejska
Informację wprowadził: Łukasz Bartkowiak
Opublikowany dnia: 2009-06-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl