Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Numer dokumentu: ---
Rok: 2009

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U nr 80, poz 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństawa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rydzyny uchwał:

  • nr XIX/124/2008 z dnia 7 marca 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 406/25, 406/33, 409/1, 409/3, 410/2, 155/16 położonych w miejscowości Rydzyna, w rejonie ulicy Kościuszki i Kurpińskiego 
  • nr XXVIII/199/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 410/1, 411/1, 411/4, 411/3, 673, 674, 5079/7, 414/3, 414/4, 414/2, 415/1, 415/2, 419 (część), 544/1, 544/2, 416/1, 418, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 417/2 (część), 423, 5095/10, 454/1 (część) połozonych we wsi Dąbcze. 
  • nr XXXI/222/2009 z dnia 23 marca 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym gruntu 766/1 położonej we wsi Kłoda.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek1, 64-130 Rydzyna w terminie do 11.09.2009r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna pokoju 18 oraz złożyć wnioski.
Wnioski dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, Rydzyna pokoju 18 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres budownictwo@rydzyna.pl w terminie do dnia 11.09.2009r.

Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Turlejska
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2009-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl