Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Informacja o konsultacjach w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.

Informacja o konsultacjach w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.


Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny nr XI/95/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyznacza w dniach 2-10 listopada termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.
Projekt uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 zostanie przedłożony radzie gminy z końcem listopada 2011.

 

Konsultacje będą  przeprowadzane w formie:

  1. zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie
  1. Konsultacje w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie polegają na wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłaniu go pocztą lub złożeniu osobiście w siedzibie UMiG w Rydzynie w terminie 2-10 listopada
  2. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały nr XI/95/2011
  1. zgłaszania uwag podczas spotkania z uczestnikami konsultacji (09.11.2011 w godz. od 10.00 do 11.00  budynek C, pokój nr 11.

Informacje o terminie rozpoczęcia konsultacji zostały umieszczone w:

 
  1. Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna

wz. Burmistrza
/-/ dr Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza

Załączniki

 
  1. Uchwała nr XI/95/2011z dnia 28 września 2011
  2. Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Bartkowiak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2011-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl