Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - STATUT

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - STATUT
STATUT
Ośrodka Pomocy Społecznej

§1


 1. Siedzibą Ośrodka pomocy Społecznej jest miasto Rydzyna.

 2. Obszar działania obejmuje teren działania Miasta i Gminy Rydzyna.

 


§ 2
Ośrodek jest finansowany ze środków Rady Narodowej Miasta i Gminy w Rydzynie oraz dotacji za zadania zlecone.
Korzysta z uprawnień toap o właściwości szczególnej ds. pomocy społecznej na podstawie porozumienia administracyjnego.

§ 3


 1. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy:

 


  1. prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej

  2. bezpośrednie udzielanie świadczeń /współorganizowanie opieki i usług domowych w zakresie pomocy społecznej/

  3. pośrednie udzielanie świadczeń w zakresie pomocy społecznej

  4. współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem terytorialnym w zakresie pomocy społecznej

  5. aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie działań dotyczących zaspokajania potrzeb w pomocy społecznej.

 


 1. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje funkcje diagnostyczne, planistyczne, decyzyjne, realizacyjne.

 


§ 4
W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzi:


 1. Stanowisko ds. zarządzania i organizacji pomocy społecznej

 2. Stanowisko ds. diagnostycznych, planistycznych i realizacyjnych.

 


§ 5
W wykonaniu zadań określanych w § 3 Ośrodek pomocy Społecznej współdziała z :


 1. toap stopnia podstawowego i jego urzędu

 2. z zakładami Służby Zdrowia działającymi na obszarze miasta

 3. organizacjami społecznymi, partyjnymi, instytucjami i zakładami pomocy społecznej organizującymi świadczenia socjalne na rzecz swych podopiecznych lub ogółem społeczeństwa.

 


§ 6
Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej stoi kierownik, który kieruje działalnością Ośrodka i jest za nią odpowiedzialny.

§ 7
Szczegółowe zadania dla wymienionych wyżej stanowisk organizacyjnych ośrodka ujmują regulaminy określone przez kierownika ośrodka.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Inga Kaminiarz
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl