Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XIV/106/2004

Uchwała nr XIV/106/2004

Numer uchwały: 106
Numer sesji: 14
Rok: 2004UCHWAŁA NR XIV/107/2003
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Z DNIA 5 lutego 2004

w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kłoda.
Na podstawie art. 14 ust. ł ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r Nr 80 póz. 717 ).
RADA MIEJSKA RYDZYNY UCHWALA :

par. l
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kłoda - -dz. nr ewid. 766/1.
2. Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik graficzny do uchwały opracowany na mapie sytuacyjnej.

par. 2
l. Sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego ma na celu wyznaczenia terenów przemysłowych oraz określenie sposobu ich zagospodarowania i zabudowy.

par. 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

par. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl