Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XIV/107/2004

Uchwała nr XIV/107/2004

Numer uchwały: 107
Numer sesji: 14
Rok: 2004UCHWAŁA NR XIV/107/2003
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Z DNIA 5 lutego 2004
w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dąbcze.
Na podstawie art. 14 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r Nr 80 póz. 717 ).
RADA MIEJSKA RYDZYNY UCHWALA :

par. l
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Dąbcze - dz. nr ewid.71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8. 71/9, 71/10, 71/11, 71/12, 71/13, 71/14, 71/15, 71/16, 71/17, 71/18, 71/19, 71/20, 71/21, 71/22, 71/23, 71/24, 71/25, 71/26, 71/27 oraz 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12
2. Granice obszaru objętego projektem planu określają załączniki graficzne do uchwały opracowany na mapach sytuacyjnych,

par. 2
l. Sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego ma na celu wyznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz określenie sposobu ich zagospodarowania i zabudowy.

par. 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

par. 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl