Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska


Podstawa prawna
ustawa z dnia 17 października 2008r. r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1282)

Wymagane dokumenty

  • zupełny odpis aktu urodzenia,
  • zupełny odpis aktu małżeństwa (gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim),
  • zupełny odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane przez sąd),
  • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka (gdy decyzja dotyczy małoletniego ),
  • oświadczenie ojca dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (w przypadku braku zgody - postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany),
  • oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat).

Opłaty
Opłata skarbowa: 37,-zł za decyzję

Termin odpowiedzi
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, pok. 14

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwe organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Autor informacji: Jolanta Tomczyk
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2012-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl