Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Uznanie ojcostwa dziecka poczętego

Uznanie ojcostwa dziecka poczętego


Podstawa prawna

  • art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 roku, poz. 682)
  • art. 14, art. 44 ustawy z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1741)

Wymagane dokumenty

  • Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste, paszporty).
  • Uznanie ojcostwa dziecka może być przyjęte jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.
  • Do uznania ojcostwa dziecka poczętego (uznanie w łonie) należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie lekarskie od lekarza ginekologa.dokumenty tożsamości obojga rodziców
  • do wglądu – dokument stwierdzający stan cywilny kobiety ( panna - akt urodzenia; rozwiedziona - akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie ; wdowa - akt zgonu męża )

(odpisów tych nie przedkłada się jeżeli zostały sporządzone w miejscowym USC)

Opłaty
Brak opłat

Termin odpowiedzi
Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 1, pok. 14

Składanie dokumentów:

  1. poniedziałki – 8:00 – 16:00
  2. wtorki, środy, czwartki i piątki – 7:30 – 14:00

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Uwagi
Uznanie ojcostwa może nastąpić przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania matki dziecka. Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców. W przypadku cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim - wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
Rodzice otrzymują odpis zupełny protokółu uznania ojcostwa.

Inne informacje
Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest wyrażenie zgody na uznanie przez matkę dziecka.
Potwierdzenie przez matkę dziecka może nastąpić w ciągu 3 miesięcy od oświadczenia mężczyzny.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Autor informacji: Jolanta Tomczyk
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2017-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-09-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl