Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XVII/126/2004

Uchwała nr XVII/126/2004

Numer uchwały: 126
Numer sesji: 17
Rok: 2004UCHWAŁA NR XVII/126/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z DNIA 24 czerwca 2004

w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Rydzyna na 2004 rok.
Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmimiym /Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. ze zmianami oraz art. 109 i 124 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15, póz. 148 z 2003 r. ze zmianami/ Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:
§ 1.
Zwiększa się planowane dochody ogółem budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2004 r. o kwotęl42.051 zł do kwoty 14.276.559 zł. Dokonuje się również innych zmian w planie dochodów. Zmiany przedstawia załącznik nr l do uchwały. W ramach zwiększenia dochodów zwiększeniu ulegają dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 19.092 zł do kwoty 905.235 zł. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. .
Zwiększa się planowane wydatki ogółem budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2004 r. o kwotę 142.051 zł do kwoty 14.274.355 zł. Zmiany przedstawia załącznik m- 2 do uchwały. Zwiększenie wydatków ogółem zawiera zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 19.092 zł do kwoty 856.558 zł. Plan po zmianach przedstawia załącznik m- 3 do uchwały.
§ 3.
Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu w dziale 758, rozdz. 75818 o kwotę 63.000 zł do kwoty 140.154 zł.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl