Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XX/135/2004

Uchwała nr XX/135/2004

Numer uchwały: 135
Numer sesji: 20
Rok: 2004
UCHWAŁA Nr XX/135/2004
Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 pażdziernika 2004 r.

w sprawie nabycia nieruchomości pod lokalizację przepompowni ścieków


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z roku 1996 Nr 13 póz. 74 ze zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rydzynie na zakup nieruchomości oznaczonej nr ewidenynym 262/3 o powierzchni 0,0131 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 14229 oraz nr ewidencyjny 346/3 o powierzchni 0,1092 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 18772 obie położone na terenie wsi Dąbcze, z przeznaczeniem pod usytuowanie przepompowni ścieków komunalnych.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rydzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl