Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XX/140/2004

Uchwała nr XX/140/2004

Numer uchwały: 140
Numer sesji: 20
Rok: 2004UCHWAŁA NR XX/140/2004
RADY MIEJSKIEJ w RYDZYNIE
z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/83/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2003 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1
W uchwale Nr XI/83/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 października 2003 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:
1. w § 2 ust. l dodaje się punkty treści „wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów" oraz „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności". Dodane punkty oznacza się jako 6 i 6a, a pkt. 6-11, otrzymują numerację 7-12.
2. w § 3 ust. l punkt „e" otrzymuje brzmienie „planowaną wartość inwestycji".


§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl