Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXI/147/2004

Uchwała nr XXI/147/2004

Numer uchwały: 147
Numer sesji: 21
Rok: 2004
Uchwała Nr XXI/147/2004
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 27 listopada 2004 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pk.8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala:


§ 1
Zwolnić osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie z obowiązku wnoszenia opłaty w wysokości 100 zł za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.


§ 2
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.


§ 3
 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny


Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl