Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXI/149/2004

Uchwała nr XXI/149/2004

Numer uchwały: 149
Numer sesji: 21
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XXI/149/2004
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 27. 11. 2004 r.

w sprawie zwolnienia od opłat w roku 2004 przedsiębiorców uzupełniających wpisy do ewidencji działalności gospodarczej o dane wymagane ustawą Prawo działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 7a ust. 3 Ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 101 póz. 1178 ze zmianami.
Rada Miejska Rydzyny uchwala co. następuje :
§1.
Zwalnia się od opłaty w roku 2004 zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej dokonywanie w związku z wprowadzniem ustawowego obowiązku uzupełnienia danych :
1. Określenia przedmiotu wykonywanej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
2. Podania numeru PESEL
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna §3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do zmian wpisów w zakresie wynikającym z niniejszej uchwały od dnia 1.01.2004 roku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2004-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl