Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXIII/162/2005

Uchwała nr XXIII/162/2005

Numer uchwały: 162
Numer sesji: 23
Rok: 2005
Uchwała Nr XXIII/162/2005
Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 lutego 2005 roku

W sprawie : przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek o nr geod. 248, 249, 250/1 oraz 250/2 we wsi Jabłonna gm. Rydzyna..
Na podstawie :
art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142 póz. 1951 ze zmianami ) art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 póz. 717 ).
Rada miejska Rydzyny uchwala :
par. l
1. Przystępuje się do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego we wsi Jabłonna.
2. Planem obejmuje się obszar położony we wsi Jabłonna składający się z działek o numerach geodezyjnych: 248, 249, 250/1 oraz 250/2.
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do mniejszej uchwały.
par. 2
Opracowanie obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
par. 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rydzynie.
par. 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl