Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXIV/179/2005

Uchwała Nr XXIV/179/2005

Numer uchwały: 179
Numer sesji: 24
Rok: 2005UCHWAŁA NR XXIV / 179 / 2005

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie przyjęcia Logo Promocyjnego Gminy Rydzyna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się Logo Promocyjne Gminy Rydzyna wraz z hasłem promocyjnym, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
Ryszard Sibiński


Uzasadnienie:
Logo promocyjne zostanie wykorzystane w celu promocji gminy i będzie znajdowało się na wszystkich materiałach promocyjnych związanych z Rydzyną. Logotyp ma nowoczesny, dynamiczny charakter, a zarazem jest projektem opisowo symbolicznym, zawierającym elementy graficzne przeniesione z naturalnych form występujących na terenie gminy Rydzyna.
Znak graficzny odzwierciedla specyficzny charakter Rydzyny. Elementy graficzne są bezpośrednim odzwierciedleniem krajobrazu gminy: rolnictwo, przyroda, architektura - zabytki oraz nowoczesnej strefy przemysłowej. Kolorystyka loga jest żywa, a naturalne barwy są łatwo przyswajalne dla odbiorcy.
Hasło promocyjne: „jedyna taka gmina" jest proste w formie, zarazem jednoznacznie odczytywalne, a kolorystyka współgra z kolorystyką znaku. Dla podkreślenia związków historycznych, oraz tradycji gminy hasło napisane zostało klasyczną czcionką szeryfową
z okresu baroku.
Logo używane będzie we wszystkich działaniach promujących miasto w kraju i zagranicą. Ujednolicone zostaną druki urzędowe, wprowadzony będzie nowy system identyfikacji wizualnej, który wykorzystywany będzie w folderach, broszurach, katalogach, prezentacjach multimedialnych, internecie, prasie, a także w tablicach informacyjnych oraz innych środkach przekazu.
Kolory logotypu:
- Pantone orange 021 C
- Pantone 201 C
- Pantone 285 C
- Pantone 349 C
- Pantone 375 C


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl