Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXIV/180/2005

Uchwała Nr XXIV/180/2005

Numer uchwały: 180
Numer sesji: 24
Rok: 2005

Uchwała Nr XXIV / 180 / 2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 lutego 2005 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkól i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gnilna Rydzyna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Dz. U. Nr 1118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz inne składniki wynagrodzenia w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Pawlak
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl