Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » UCHWAŁA NR XXV/186/2005

UCHWAŁA NR XXV/186/2005

Numer uchwały: 186
Numer sesji: 25
Rok: 2005

UCHWAŁA NR XXV/186/2005

 

RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY

 

Z DNIA 11 kwietni 2005r.

 

W sprawie : przystąpienia do sporządzenia zmiany do Miejscowego Planu agospodarowania Przestrzennego terenów przemysłowych ( OBSZAR 4 ) w Kłodzie, zatwierdzonego uchwałą nr III/29/98 Rady Miejskiej w Rydzynie z dnia 12 grudnia 1998 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego z 1998 r Nr 42a poz.280).

Na podstawie:

-         art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142 póz. 1951 ze zmianami)

-         art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717 ze zmianami).

 

Rada Miejska Rydzyny

uchwala:

 

§1

  1. Przystąpienia do sporządzenia zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów przemysłowych ( OBSZAR 4 ) w Kłodzie, zatwierdzonego uchwalam- III/29/98 Rady Miejskiej w Rydzynie z dnia 12 grudnia 1998 roku (Dz. U. z 1998 r Nr42apoz.280 ).
  2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do mniejszej uchwały.

 

§2

Opracowanie obejmować będzie problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rydzynie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl