Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXVI/191/2005

Uchwała Nr XXVI/191/2005

Numer uchwały: 191
Numer sesji: 26
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVI/191/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 25 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Kaczkowo”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami /

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

 

§1

Zatwierdza się „Plan rozwoju miejscowości Kaczkowo” w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl