Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXVII/195/2005

Uchwała Nr XXVII/195/2005

Numer uchwały: 195
Numer sesji: 27
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVII/195/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 13 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.

 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Udziela się Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy finansowej - w wysokości 250.000 złotych /słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych/ zarezerwowanych w budżecie Gminy Rydzyna na 2005 r. z przeznaczeniem na;

  • przebudowę drogi - budowa chodnika w m. Dąbcze                                    -75.000 zł,
  • remont chodnika w m. Kłoda                                                               -100.000 zł,
  • budowa zatoki autobusowej w m. Tamowa Łąka                                 -25.000 zł,
  • budowa zatoki autobusowej + remont chodnika w m. Moraczewo       -50.000 zł.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rydzyny.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl