Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXVII/197/2005

Uchwała Nr XXVII/197/2005

Numer uchwały: 197
Numer sesji: 27
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVII/197/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 13 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15 póz. 148 ze zm.)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w budynku świetlicy wiejskiej w Pomykowie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 50.000 zł.

 

§2

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco „bez protestu”.

 

§3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do podjęcia czynności związanych z zawarciem umowy pożyczki, wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej.

 

§4

Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§5

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl