Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXVII/198/2005

Uchwała Nr XXVII/198/2005

Numer uchwały: 198
Numer sesji: 27
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVII/198/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 13 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art. 109 i 124 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Zwiększa się planowane dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 r. o 228.086 zł do kwoty 14.646.662 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr l do uchwały.

 

§2

Zwiększa się planowane wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005r. o 458.094 zł do kwoty 14.856.094 zł. Zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

 

§3

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne o 435.000 zł. do kwoty 2.581.536 zł. Wykaz planowanych wydatków majątkowych na rok 2005 przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§4

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 209.432 zł, który zostanie sfinansowany poprzez zaciągnięcie pożyczek. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl