Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XV

Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji.
  4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Prezesa Zakładu Usług Wodnych we Wschowie na temat zadań realizowanych przez Zakład Usług Wodnych na terenie Gminy Rydzyna.
  7. Przyjęcie interpelacji radnych.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rydzyna” – druk nr 132,
  • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2016” – druk nr 133,
  • zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii publicznych dróg gminnych – druk nr 134,
  • zmiany Uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rydzynie – druk nr 135,
  • przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 – druk nr 136,
  • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2016 – druk nr 137,
  • zmiany Uchwały Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 ze zm. – druk nr 138.
  1. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
  2. Zapytania i wolne głosy.
  3. Zakończenie obrad sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 30.03.2016r. o godz. 13-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Bartek Matyla
Opublikowany dnia: 2016-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-29Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl