Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XLII

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok.
 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2017.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok.
 5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok – druk nr 327.
 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok – druk nr 326,
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok – druk nr 328,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 ze zm. – druk nr 329,
 • przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości – druk nr 330,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów folwarku we wsi Kłoda – druk nr 331.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 30.05.2018r. o godz. 13:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2018-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-17Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl