Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Proponowany porządek obrad » Proponowany porządek obrad VII Kadencji » Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

Sesja: XLIII

Proponowany porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Dyrektora Rydzyńskiego Ośrodka Kultury o kierunkach pracy  w 2017r. oraz zamierzeniach na rok 2018, z uwzględnieniem „Zielonych Wakacji” i funkcjonowania biblioteki w okresie wakacyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie::
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Lasotki oraz Tworzanki – druk nr 331,
 • oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – druk nr 332,
 • nadania nazwy „ULICA JACKA MALCZEWSKIEGO” drodze położonej w miejscowości Dąbcze – druk nr 333,
 • nadania nazwy „ULICA SPOKOJNA” drodze położonej w miejscowości Pomykowo – druk nr 334,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVII/306/2013 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w obrębie miasta Rydzyna i obrębie wsi Kłoda – druk nr 335,
 • zmiany przebiegu ulicy Rydzyńskiej w miejscowości Dąbcze – druk nr 336,
 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 337,
 • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Kornela Malcherka – druk nr 338,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok – druk nr 339,
 • nadania imienia przedszkolu Publicznemu w Rydzynie – druk nr 340.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 19.06.2018r. o godz. 13:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Proponowany porządek obrad VII Kadencji
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Roman Skiba
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2018-06-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-14Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl