Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXVII/199/2005

Uchwała Nr XXVII/199/2005

Numer uchwały: 199
Numer sesji: 27
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVII/199/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 13 czerwca 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rydzynie

 

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.110 ust. l ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.)

 

§1

Nadaje się Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rydzynie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr l do niniejszej Uchwały.

 

§2

Traci moc dotychczasowy Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie związany z utworzeniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie na mocy Uchwały Nr XI/58/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 11 kwietnia 1990r.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl