Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr XXVIII/203/2005

Uchwała nr XXVIII/203/2005

Numer uchwały: 203
Numer sesji: 28
Rok: 2005

Uchwała nr XXVIII/203/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 2l lipca 2005r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. W sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej i opłaty administracyjnej

 

Na podstawie art. 19 pkt l i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.), w związku z art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy
z dnia 9 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 12 poz. 1591 ze zm.).

Rada Miejska Rydzyna uchwala, co następuje:

 

§1

Uchyla się § 2 uchwały nr Xn/88/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej i opłaty administracyjnej.

 

§2

Określa się stawkę dzienną opłaty targowej za sprzedaż:

1/ na targowiskach położonych na terenie gminy Rydzyna - 15,00 zł.,

2/ z ręki lub kosza produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z ogródków działkowych lub przydomowych - 5,00 zł.

 

§3

1. Pobór opłaty targowej powierza się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta , o którym mowa w ust. l, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

 

§4

Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna .

 

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-07-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl