Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/219/2005

Uchwała Nr XXX/219/2005

Numer uchwały: 219
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/219/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na lata 2006-2008 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2005 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. e), art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz, U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zmianami)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje;

 

§1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 6,500.000 zł obciążającego budżet w latach 2006-2008. Zobowiązanie dotyczyć będzie wydatków inwestycyjnych związanych z budową środowiskowej hali sportowej w miejscowości Rydzyna.

 

§2

Wydatki budżetowe zabezpieczone zostaną w budżetach w latach 2006-2008 i będą pokryte z emisji obligacji komunalnych i dochodów podatkowych.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl