Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/220/2005

Uchwała Nr XXX/220/2005

Numer uchwały: 220
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/220/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

w sprawie udzielania dotacji dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych przez nią zadań.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 47 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966/

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ l.

Udziela się dotację w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Jednostce samorządu terytorialnego - Miastu Leszno - na dofinansowanie realizowanych przez nią zadań – zakup samochodu specjalnego pożarniczego - drabina SD-37 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl