Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXX/226/2005

Uchwała Nr XXX/226/2005

Numer uchwały: 226
Numer sesji: 30
Rok: 2005

Uchwała Nr XXX/226/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 14 listopada 2005 roku

 

 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXI / 144 / 2004 w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego oraz poboru podatku w drodze inkasa

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993r. nr 94 poz. 431 ze zm. ) oraz art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002r. nr 200 poz. 1682 ze zm.) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr XXI / 144 / 2004 Rady Miejskiej Rydzyna z dnia 27 listopada 2004 r.w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego oraz poboru podatku w drodze inkasa ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. nr 194 poz. 4623)

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania z mocą od dnia 31 grudnia 2005r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl