Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXII/243/2005

Uchwała Nr XXXII/243/2005

Numer uchwały: 243
Numer sesji: 32
Rok: 2005

Uchwała Nr XXXII/243/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami, art, 109 i 124 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. ze zmianami/

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXIII/159/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2005 r. z późniejszymi zmianami: wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dochody określone w §1 ust. l zwiększa się ogółem o kwotę 50.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały. Ogółem planowane dochody po zmianach wynoszą 14.989.261 zł.
  2. Wydatki określone w §2, ust.l zwiększa się ogółem o kwotę 50.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Ogółem planowane wydatki po zmianach wynoszą. 15.198.693 zł.
  3. Wydatki na limity na wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym określone w §2 ust.2 pkt.3 zmniejsza się o 11.000 zł do kwoty 187.202 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
  4. Zmianie ulega załącznik do uchwały budżetowej pn.: „Wykaz zadań majątkowych na 2005 rok" Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne o 60.000 zł do kwoty 2.427.196 zł. Wykaz planowanych wydatków majątkowych na fok 2005 po zmianie przedstawia załącznik Nr 4 do zarządzenia.
  5. Zmianie ulega plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 rok określony w § 4 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl