Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXII/246/2005

Uchwała Nr XXXII/246/2005

Numer uchwały: 246
Numer sesji: 32
Rok: 2005

Uchwała Nr XXXII/246/2005

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w mieście Rydzyna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001.r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym na terenie miasta Rydzyna, w rejonie rydzyńskiego Gimnazjum, nadaje się nazwę ulicy Jana Pawła II.

 

§2

Położenie ulicy określa mapka stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta l Gminy w Rydzynie.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl