Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXV/276/2006

Uchwała Nr XXXV/276/2006

Numer uchwały: 276
Numer sesji: 35
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXV/276/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta Leszna.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.e i pkt.12 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XVII/128/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji komunalnego składowiska zlokalizowanego na terenie gminy Rydzyna;

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

1.     Postanawia się przeznaczyć na przeprowadzenie przez Miasto Leszno rekultywacji składowiska zlokalizowanego na terenie gminy Rydzyna we wsi Moraczewo w latach 2006-2011 kwotę do wysokości 278.772 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złotych) w następujący sposób:

-   w 2006r. do kwoty 14.847 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych),

-   w 2007r. do kwoty 40.181 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych),

-   w 2008r. do kwoty 62.932 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złotych),

-   w 2009r. do kwoty 150.592 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych),

-   w 2010r. do kwoty 5.605 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięć złotych),

-   w 2011 r. do kwoty 4.615 zł (słownie: cztery tysiące sześćset piętnaście złotych),

2.      Środki, o których mowa w ust.i, będą corocznie przekazywane Miastu Leszno w formie dotacji celowej.

 

§2

Źródłem, pokrycia zobowiązań będą dochody własne Gminy.

 

§3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do wykonania uchwały.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl