Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXV/277/2006

Uchwała Nr XXXV/277/2006

Numer uchwały: 277
Numer sesji: 35
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXV/277/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

 

 

w sprawie nabycia udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. 2 o.o. w Lesznie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e i f oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

1.      Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do nabycia udziałów w latach 2006 - 2011 do kwoty 227.120 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych) w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą, w Lesznie w następujący sposób:

-   w 2006r, do kwoty 11.292 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złotych),

-   w 2007r. do kwoty 81.656 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych),

-   w 2008r. do kwoty 111.726 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych),

-   w 2009r. do kwoty 9.835 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych),

-   w 2010r. do kwoty- 6.725 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych).

-   w 20Ur. do kwoty 5.886 zł (słownie: pięć tysięcy złotych osiemset osiemdziesiąt sześć złotych).

 

§2

Źródłem pokrycia zobowiązań będą dochody własne Gminy Rydzyna.

 

§3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do wykonania uchwały.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl