Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXXVI/284/2006

Uchwała Nr XXXVI/284/2006

Numer uchwały: 284
Numer sesji: 36
Rok: 2006

Uchwała Nr XXXVI/284/2006

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 19 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu oraz ustalenia
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

 

Na podstawie art.18 ust. 1 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1591 ze zm.) oraz § 2 pkt.2, § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1.

Na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w kwocie 5,50 zł.

 

§2.

Uchyla się § 1 uchwały Nr XV/113/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 marca 2004r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

Ryszard Sibiński

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-06-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl