Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr II/13/2006

Uchwała Nr II/13/2006

Numer uchwały: 13
Numer sesji: 2
Rok: 2006

Uchwała Nr II/13/2006

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 6 grudnia 2006r.

 

 

 

w sprawie: przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

na podstawie art. 18. ust.2. pkt9 lit.c lit e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1

Kwotę 4.475 zł (słownie; cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) pozostającą, w dyspozycji Gminy Rydzyna z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na: „Zmianę systemu ogrzewania, z węglowego na gaz ziemny w budynku świetlicy w Pomykowie” na podstawie umowy Nr 112/P/OA/05 z dnia 28.10.2005r., przeznacza się w 2006 roku na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na „Placu Gwiazdy” w Rydzynie”.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl