Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr II/15/2006

Uchwała Nr II/15/2006

Numer uchwały: 15
Numer sesji: 2
Rok: 2006

Uchwała Nr II/15/2006

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 6 grudnia 2006r.

 

 

w sprawie: wniesienia przez Gminę Rydzyna wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie

 

Na podstawie art. 18 ust2 pkt.9 litera g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U Nr 13 z 1996r poz.74 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny, uchwala co następuje:

 

§1

Upoważnia się Burmistrza do wniesienia w imieniu Gminy Rydzyna wkładów pieniężnych w wysokości 12.375 zł w zamian za objęcie 15 udziałów w kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/281/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 19 czerwca 2006 roku wniesienia przez Gminę Rydzyna wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o, z siedzibą w Lesznie

 

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl