Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr II/9/2006

Uchwała Nr II/9/2006

Numer uchwały: 9
Numer sesji: 2
Rok: 2006

Uchwała Nr II/9/2006

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 6 grudnia 2006r.

 

 

w sprawie: ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej Rydzyny

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§1.

Radni delegowani w podróż służbową otrzymują zwrot kosztów podróży zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.).

 

§2.

Termin i miejsce wykonywania podróży służbowej dla radnych określa Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny w poleceniu wyjazdu służbowego, a dla Przewodniczącego Rady Miejskiej czynności tej dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Długi.

 

§3.

W przypadku wyrażenia zgody na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy, Przewodniczącemu Rady Miejskiej i pozostałym radnym przysługuje zwrot kosztów podróży według stawek za jeden kilometr określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rydzyny.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl