Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr III/16/2006

Uchwała Nr III/16/2006

Numer uchwały: 16
Numer sesji: 3
Rok: 2006

Uchwała Nr III/16/2006

Rady Miejskiej Rydzyny

 z dnia 28 grudnia 2006

 

 

w sprawie: sprostowania omyłek w uchwale Nr 11/12/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 r.

 

 

Na podstawie art.113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

 

 

Uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1.      Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki w uchwale II/12/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2006, polegającej na tym, że w załączniku Nr 3 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2006 rok” sumę łącznych nakładów finansowych (kolumna nr 5) określono na kwotę 1.110.560 zł, a winno być 1.120.560 zł; załącznik w sprostowanym brzmieniu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Stwierdza się, że Rada Miejska w głosowaniu na Sesji 6 grudnia 2006 roku przyjęła cytowaną w ust. 1 uchwałę wraz z załącznikiem Nr 2 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl