Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr IV/27/2007

Uchwała Nr IV/27/2007

Numer uchwały: 27
Numer sesji: 4
Rok: 2007

Uchwała Nr IV/27/2007

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie; sprostowania omyłek w uchwale Nr III/18/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2006 r.

 

Na podstawie art.113 §1 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

Uchwala się co następuje:

 

§ l.

1.      Dokonuje się sprostowania omyłki w uchwale III/18/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z
dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Rydzyna na 2006, gdzie wystąpiły błędy rachunkowe polegające na tym, ze:

-        w załączniku Nr 4 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2006 rok” w dz.900 rozdz. 90002 „Wniesienie wkładu w postaci udziałów do MZ0 Sp. z o.o. w Lesznie” w roku 2006 podano w kwocie 11.500,00 zł podczas gdy w załączniku Nr 2 – wydatki jest kwota. 11.550 zł W związku z tym: załącznik Nr 4 w sprostowanym brzmieniu stanowi załącznik Nr l do niniejszej uchwały,

-        w postanowieniach uchwały § l ust.5 wydatki majątkowe podano w kwocie 630.722,00 zł zamiast 630.772,00 zł., w związku z powyższym po sprostowaniu omyłki zapis § l ust.5 otrzymuje brzmienie:

„§2 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „wykaz zadań majątkowych na rok 2006 w kwocie 630.772 zł przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.”

 

§2.

Wykonanie: uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl