Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr IV/28/2007

Uchwała Nr IV/28/2007

Numer uchwały: 28
Numer sesji: 4
Rok: 2007

Uchwała Nr IV/28/2007

 

Rady Miejskiej Rydzyny

 

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie: sprostowania omyłek w uchwale Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007 r.

 

Na podstawie art.113 §1 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

Uchwala się co następuje:

 

§ l.

1.      Dokonuje się sprostowania omyłki w uchwale III/20/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2007, gdzie wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegające na tym, że w załączniku Nr 5 do uchwały „Wykaz zadań majątkowych na 2007 rok” przy zadaniu „Modernizacja systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Kaczkowie” podano dz.900 rozdz. 90095 zamiast dz.921 rozdz. 92109, co wynika z załącznika nr 2 ~ wydatki budżetu. W związku z tym po wyeliminowaniu oczywistej omyłki pisarskiej załącznik Nr 5 w sprostowanym brzmieniu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl