Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Zagospodarowanie przestrzenne » Wykaz decyzji wydanych w latach 2003–2017 na terenach szczególnego zagrożenia powodzią

Wykaz decyzji wydanych w latach 2003–2017 na terenach szczególnego zagrożenia powodzią


Z dniem 1 stycznia 2018 r., na mocy art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2268), wygasły decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczące nieruchomości lub ich części, znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W mocy utrzymano jedynie:

  • decyzje dotyczące rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych,
  • decyzje na podstawie których przed dniem 1 stycznia 2018 r. wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń budowy, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
  • decyzje dotyczące zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 546 ust. 5 ww. ustawy, sporządzony został wykaz decyzji wydanych w latach 2003–2017, dotyczących nieruchomości lub ich części, znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Jednocześnie informuję, że wykaz podlega weryfikacji przez Starostę Leszczyńskiego pod względem czy nie znajdują się tam decyzje na podstawie, których do dnia 31.12.2017 r. wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszeń do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.
Po weryfikacji przez Starostę zostanie opublikowany właściwy wykaz.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zagospodarowanie przestrzenne
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Kornel Malcherek
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2018-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl