Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Strony usunięte Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane » I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek położonych na gruntach miasta Rydzyna, okolice ul. Poniatowskiego

I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek położonych na gruntach miasta Rydzyna, okolice ul. Poniatowskiego

Data publikacji: 13.11.2007r.
Termin składania ofert: 17.12.2007r.,godz.10.00

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie

 

Ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na gruntach miasta Rydzyna, okolice ul. Poniatowskiego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poniższe nieruchomości prze-znaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, oraz towarzyszą-cą zabudowę gospodarczo-garażową:

 

1. działki o numerach: 55/18, 55/19, 56/12 i 56/14 o łącznej powierzchni 598 m² zapisane w księgach wieczystych KW Nr 35285, 30500 i 35204

        - cena wywoławcza    - 28.800,- zł
        - wadium                   -  3.000,- zł

2. działki o numerach: 57/8, 57/9, 56/9 i 56/11 o łącznej powierzchni 600 m² zapisane w księdze wieczystej KW Nr 35204

        - cena wywoławcza    - 28.900,- zł
        - wadium                   -  3.000,- zł

3. działki o numerach: 57/10, 57/26, 56/13 i 56/15 o łącznej powierzchni 594 m² zapisane w księdze wieczystej KW Nr 35204

        - cena wywoławcza    - 28.600,- zł
        - wadium                   -  3.000,- zł

4. działki o numerach: 54/25, 55/22,55/23, 55/24 i 56/17 o łącznej 1188 m² zapisane w księgach wieczystych KW Nr 35285, 30500, 35204

        - cena wywoławcza    - 53.000,- zł
        - wadium                  -  5.500,-zł

5. działki o numerach: 57/19, 57/32 i 59/16 o łącznej powierzchni 899 m² zapisane w księdze wieczystej KW Nr 35204

        - cena wywoławcza    - 42.000,- zł
        - wadium                  -  4.500,- zł

6. działki o numerach: 55/17, 55/12, 56/8 i 56/10 o łącznej powierzchni 669 m² zapisane w księgach wieczystych KW Nr 30500 i 35204

        - cena wywoławcza    - 32.000,- zł
        - wadium                  -  3.500,- zł

Do każdej z cen uzyskanych w licytacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2007 r. o godzinie 10°° w Sali nr 10
Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie.

Wadia należy wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie
nr 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424

PKO BP O/Leszno lub w kasie tut. Urzędu – pokój nr 1 – w terminie do dnia
12 grudnia 2007 r. w godzinach od 8°° do 15°°.


Wadium wpłacone przez uczestnika w przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet należności za nieruchomość. Pozostałe wadia zostaną zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.

Jeżeli uczestnik w przetargu, który przetarg wygra odstąpi od podpisania umowy notarialnej, wówczas wpłacone wadium ulega przepadkowi.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomości - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl