Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr VIII/57/2007 w sprawie: pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.

Uchwała nr VIII/57/2007 w sprawie: pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.

Numer uchwały: 57
Numer sesji: 8
Rok: 2007

Uchwała nr VIII/57/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie: pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.

na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy finansowej - w wysokości 80.000 złotych /słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych/ zaplanowanych w budżecie Gminy Rydzyna na 2007 r. z przeznaczeniem na realizację programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu leszczyńskiego na obszarze gm. Rydzyna - na zadanie "Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego ciąg dalszy - droga 4800P Dąbcze".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rydzyny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl