Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr X/66/2007 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny

Uchwała Nr X/66/2007 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny

Numer uchwały: 66
Numer sesji: 10
Rok: 2007

Uchwała Nr X/66/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Rydzyny  uchwala co  następuje:

§ 1.

Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej.
Plan pracy komisji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl