Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XII/72/2007 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Uchwała Nr XII/72/2007 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Numer uchwały: 72
Numer sesji: 12
Rok: 2007

Uchwała Nr XII/72/2007

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 17 września 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.


Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt. 9 lit.i) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§1

1. Rada Miejska Rydzyny postanawia o udzieleniu poręczenia wekslowego przez Gminę Rydzyna za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani" w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim" w wysokości do kwoty 384.132,73 zł.
2. Poręczenie wekslowe obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia do 2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:
                    Rok 2010      8.988,81 zł
                    Rok 2011    35.955,24 zł
                    Rok 2012    35.955,24 zł
                    Rok 2013    35.955,24 zł
                    Rok 2014    35.955,24 zł
                    Rok 2015    35.955,24 zł
                    Rok 2016    35.955,24 zl
                    Rok 2017    35.955,24 zł
                    Rok 2018    35.955,24 zł
                    Rok 2019    35.955.24 zł
                    Rok 2020    35.955,24 zł
                    Rok 2021    15.591,52 zł
                    Razem      384.132,73 zł
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 384.132,73 zł na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu określonego w punkcie 1.

§2

Splata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych Gminy Rydzyna.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl