Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XII/74/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Rydzyna do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie

Uchwała Nr XII/74/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Rydzyna do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie

Numer uchwały: 74
Numer sesji: 12
Rok: 2007

Uchwała Nr XII/74/2007

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 17 września 2007 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rydzyna do Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie


Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 loka Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska Rydzyny uchwala:

§1

Rada Miejska Rydzyna postanawia o przystąpieniu Gminy Rydzyna do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl