Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XII/75/2007 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie

Uchwała Nr XII/75/2007 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie

Numer uchwały: 75
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XII/75/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 17 września 2007 roku

w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji Wiejskich we WschowieNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
 
Rada Miejska Rydzyny uchwala:

§ 1

Rada Miejska Rydzyny postanawia przyjąć statut Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie w brzmieniu tekstu jednolitego uchwalonego
Uchwałą Nr 45/XLIV/2002 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenie zmiany i jego tekstu jednolitego Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie (Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2002 r. Nr 111, poz. 1306).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl