Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XII/78/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie

Uchwała Nr XII/78/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie

Numer uchwały: 78
Numer sesji: 12
Rok: 2007

Uchwała Nr XII/78/2007

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 17 września 2007 roku

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie


Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Rydzyny uchwala co następuje:

§1.

W wyniku tajnego głosowania ławnikami do Sądu Rejonowego w Lesznie na okres kadencji
2008-2011 wybrani zostali:
Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Lesznie:
1. Glapiak Edward
2. Rogala Andrzej

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl