Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XIV/83/2007 w sprawie: zmiany Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rydzyna

Uchwała Nr XIV/83/2007 w sprawie: zmiany Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rydzyna

Numer uchwały: 83
Numer sesji: 14
Rok: 2007

Uchwała Nr XIV/83/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 25 października 2007r.

w sprawie: zmiany Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rydzyna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/178/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28.02.2005 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego,
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rydzyna, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/178/2005 Rady Miejskiej Rydzny z dnia 28.02.2005 roku wprowadza się następującą zmianę:
Uzupełnia się poz. IX. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY, gdzie w tabeli 31. CEL. B. dopisuje się pkt. B.1.21. Budowa stacji zlewnej kanalizacji sanitarnej w Dąbczu - do zlewu ścieków sanitarnych ze wsi Maruszewo, Nowaawieś, Tworzanice, Tworzanki i Przybiń. Termin realizacji - 2007r.
Jednostka odpowiedzialna - BRGK, ZGKiM (W). Koszt w PLN 270.000,00.
Źródło finansowania - Budżet Miasta i Gminy, WFOŚiGW kredyt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl